top of page

Stressmestringskurs

Dette er et heldags-kurs satt sammen av psykolog Linda Fluge og meg. Dette kurset har blitt testet ut og moderert i en årrekke, først og fremst for medlemmer av forskerforbundet, men nå tilbyr vi kurset til alle arbeidsplasser og organisasjoner.


Vi har sydd sammen et konsept som søker å gi deg reell kompetanse i å håndtere stress. Kurset er et heldagskurs med litt teori, men mest praktiske metoder du kan teste ut for å finne innfallsvinkler til stressmestring som passer akkurat deg.


MÅL MED DAGEN er å bidra til bevisstgjøring omkring hva som påvirker opplevelsen av stress og gi et innblikk i flere ulike metoder for å mestre stress i en hektisk arbeidshverdag.


Stress kan være både positivt og negativt, det er intensiteten, kvaliteten og varigheten som avgjør hvordan det oppleves for den enkelte.


I løpet av dagen vil det fokuseres på forskjellige metoder som har positiv virkning på fysisk og psykisk helse, og det blir muligheter til å trene på teknikker i hvordan koble ut og koble av.


INNHOLD

Identifisering av stressfaktorer individuelt og organisatorisk

Kroppens reaksjoner på langvarig stress

Å være i balanse – hva innebærer det?

Konkrete verktøy og praktiske metoder til bruk i jobb og privat

KURSLEDERE: Linda Fluge og Elin Øvretveit


Linda Fluge er psykolog og har hatt eget konsulentfirma i Trondheim siden 1996. Hun arbeider primært innen områdene organisasjonsutvikling, ledelse og arbeidsmiljøutvikling


Elin Øvretveit driver Trondheim Yogaskole. Hun har praktisert og undervist yoga og meditasjon de siste 20 årene, hovedsakelig til organisasjoner og bedrifter.


Comments


Siste innlegg
bottom of page